Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU

Director
Director
Prof.Ramakant Pandey

संदेश:

अनेकशास्‍त्रनिष्‍णातानां समवाय: भोपालपरिसर:।  वर्धिष्‍णूनां छात्राणां सर्वतोमुखविकासाय बद्धपरिकरा: आचार्या:। भूतभावनस्‍य परिपूर्णानुकम्‍पया च अजस्रं परिलसतु अस्मिन् परिसरे।


प्रो.रमाकान्त पाण्डेय
निदेशक:- केन्‍द्रीयसंस्‍कृति‍विश्‍वविद्यालय: भोपालपरिसर:, भोपालम्